Obra pública

CEIP CATALONIA

Obra pública

AÑO
2007-2009

TIPO
Rehabilitació i obra nova

SUPERFICIE
4140 m²+ 634m²

REDACTORS
Albert Vitaller Santiró, Arquitecte
www.vitaller.com

COL·LABORADORS
Anna Riba, Arquitecta
Francesc Belart, Enginyers en l’edificació
Bernuz-Fernandez SL. Manel Fernández, cálculo estructuras
www.bfa.cat
K2 consulting. Eduard Bou. Enginyer consultor
www.k2consultingsl.com

Projecte realitzat amb Albert Vitaller Santiró. Reforma d’una escola de planta baixa i dues plantes, per  tal d’adaptar-la als criteris per a la  construcció d’edificis per a centres docents públics, i com a conseqüència es construeix un gimnàs i una cuina nova, es col·loca un ascensor i una nova escala d’evacuació des de la coberta per complir amb accessibilitat. El centre tenia una sala polivalent petita i una cuina i menjador insuficient pel nombre de nens que hi havia al centre.

Existeix un pati a cota inferior respecte al pati i donat que  el desnivell és molt gran es decideix guanyar aquest espai per tal de poder construir el gimnàs de nova planta paral·lel a l’edifici de les aules i permetre  construir un porxo cobert pels dies de pluja.