Rehabilitació Integral

CEIP ELISA BADIA

Rehabilitació Integral

ANY
2013

TIPUS
Rehabilitación integral

SUPERFICIE
3473,90 m2

COL·LABORADORS
Alejandro Dafunchio, Arquitecte
Anna Ribes, Arquitecta
Vinclament, Enginyer en l’edificació.
https://vinclament.cat/
Carmela Torro Mico, Consultora d’estructures
https://carmelatorromico.wordpress.com/
Josep Planes Penalva, Enginyer consultor

Rehabilitació energètica i ampliació del CEIP Elisa Badia a Barberà del Vallès. Durant anys, en fases, s’han anat fent projectes per rehabilitar energèticament l’edifici i per ampliar progressivament l’escola. S’han modificat els tancaments exteriors, afegint aïllament a les façanes, canviant les fusteries exteriors per unes amb millors prestacions i afegint un sistema de lames orientables per regular l’entrada del sol i de la calor. A la planta baixa, s’ha tancat el porxo existent per ampliar l’edifici i albergar les noves aules d’educació infantil, les seves aules exteriors i porxos vegetals, amb entrada i connexió directa amb el pati de l’escola.