Obra nova

CSIC DONOSTIA

Obra nova

ANY
2009

TIPUS
Obra nova

SUPERFICIE
4.926,13 m2 

COL·LABORADORS
Xavier Aquilar, Arquitecte
Rosa Torras, Arquitecta
Enginyeria, estructures i pressupost:
INDUS, Enginyeria i arquitectura
http://www.indus-eng.com/

Projecte realitzat en col·laboració amb Xavier Aguilar, arquitecte. Concurs d’obra pública convocat pel CSIC. Nova construcció d’un edifici destinat a la Unitat de Física de Materials, Centre Mixt CSIC-UPV / EHU a Sant Sebastià, al Campus d’Ibaeta. Les premisses que regeixen el projecte, en tots i cadascun dels seus sectors apunten a donar resposta a un programa complex, i a la possibilitat d’adaptació a les diferents línies d’investigació i als requeriments actuals o previsibles. El concepte clau és llavors el de la màxima flexibilitat. El projecte es formalitza en dos cossos de diferent textura i color que s’uneixen en totes les seves altures per un cos vidriat en les seves dues cares que conté l’escala central de comunicació i des del qual es formalitza també l’accés al nivell de la planta baixa . Cadascun dels cossos es resol en base a una doble crugia, a cada façana longitudinal, on s’ubiquen els laboratoris, els despatxos i la resta de dependències i on se situen els nuclis de comunicació i els serveis comuns i científics, aconseguint d’aquesta manera ventilació i il·luminació natural a totes les estances i una planta molt flexible.