Obra pública

CEIP MARTA MATA. Vilanova del Camí

Obra pública

ANY
2006

TIPUS
Obra pública de nova construcció

SUPERFICIE
2.316,80  m2

COLABORADORES
Xavier Aquilar, Arquitecte
Rosa Torras. Arquitecta
Enginyeria, estructures i pressupost:
Taller d’enginyeria Ambiental

Projecte realitzat en col·laboració amb Xavier Aguilar, arquitecte. Concurs d’obra pública convocat per GISA. Nova construcció de l’escola Marta Mata a Vilanova del camí. Es resol el programa segons les premisses del departament d’educació: un edifici de planta baixa més una planta tipus, amb la zona destinada a educació infantil, porxos exteriors, zona administrativa, menjador, gimnàs i pista en planta baixa; i la primera planta es reserva per a la resta del programa de primària amb les seves aules especials i tutories. Donat el temps de lliurament de l’edifici, una de les bases de partida del concurs era que, el sistema de construcció havia de ser prefabricat en formigó tant en estructura com en tancaments. L’entrada a l’edifici es genera en un nivell intermedi per minimitzar els moviments de terres i aprofitar una zona de jocs públics com entrada a l’edifici.