Obra nova

VPO LLANÇA

Obra nova

ANY
2009

TIPUS
Obra pública nova

SUPERFICIE
3305,00 m2

COL·LABORADORS
Xavier Aquilar, Arquitecte
Enginyeria, estructures i pressupost:
Taller d’enginyeria Ambiental

Projecte realitzat en col·laboració amb Xavier Aguilar, arquitecte. Primer premi concurs d’obra pública convocat per l’INCASOL. Nova construcció de 44 habitatges de protecció oficial al sector de les Planes de Llançà. El projecte es resol en dos barres, de planta baixa mes tres plantes, paral·leles al carrer i connectades entre si per unes passarel·les exteriors lleugeres que conformen tres patis interiors. L’ala amb façana al carrer consta de sis pisos per planta, mentre que a la barra que dóna a l’interior d’illa s’han col·locat quatre habitatges a la planta baixa i planta primera, i sis habitatges en planta segona i tercera. Els accessos es duen a terme des del carrer, tant el de la rampa de l’aparcament com els dos accessos de vianants al conjunt.La planta baixa té dos nivells diferents per respectar l’alçada reguladora màxima en relació a la rasant del carrer amb pendent.